Các tác giả

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

DƯƠNG TRỌNG TẤN là một trong những người tiên phong truyền bá tri thức Agile tại Việt Nam, sáng lập viên của AgileVietnam, nhà sáng lập Học viện Agile và CodeGym. Trước đó, ông Tấn tham gia giảng dạy và giữ nhiều chức vụ quản lí tại khối giáo dục FPT.

   

Nguyễn Việt Khoa

COO Agilead Global

NGUYỄN VIỆT KHOA có hơn 14 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng công nghệ và quy trình khác nhau. Ông là sáng lập viên HanoiScrum, TapChiLapTrinh.vn, miệt mài truyền bá các tri thức về lập trình linh hoạt. Ông từng nhiều năm giảng dạy và quản lí trong khối giáo dục FPT, hiện đang là Giám đốc Vận hành của Agilead Global.

 

Phạm Anh Đới

Giám đốc Học viện Agile

PHẠM ANH ĐỚI là một trong những chuyên gia Scrum được chứng nhận đầu tiên tại Việt Nam, là Agile Coach được chứng nhận bởi ICAgile. Hiện ông là Giám đốc Học viện Agile, ngoài việc chính là tư vấn, đào tạo và huấn luyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội, ông Đới còn là người tham gia tổ chức các hội thảo Agile có uy tín như: Agile Tour, Scrum Gathering, Agile Vietnam Conference, v.v…

 

Nguyễn Khắc Nhật

Phó Tổng giám đốc CodeGym Việt Nam

NGUYỄN KHẮC NHẬT là một chuyên gia lập trình đa nền tảng. Ông Nhật từng là giảng viên IT tại Đại học FPT, lập trình viên và quản trị dự án tại FPT Software, đồng sáng lập TapChiLapTrinh.vn. Tham gia sáng lập Học viện Agile, ông Nhật mong muốn mang tri thức Agile lan toả sâu rộng hơn trong cộng đồng. Hiện ông Nhật là Phó Tổng giám đốc CodeGym Việt Nam – hệ thống đào tạo lập trình kiểu mới.

 

Đây là cuốn sách về Scrum đầu tiên do người Việt biên soạn. Cuốn sách này dành cho đông đảo bạn đọc, từ các lập trình viên, các chuyên viên triển sản phẩm, những nhà quản trị dự án, ScrumMaster, ProductOwner, những doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cho đến những giảng viên công nghệ thông tin và các nhà đào tạo Agile. Chúng tôi mong muốn bạn có được một tài liệu hành dụng giúp bạn nhanh chóng chiếm lĩnh được một trong những phương thức tổ chức công việc và quản trị dự án hiệu quả bậc nhất hiện nay: Scrum.

Chúng ta đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của công nghệ nói riêng, và thế giới nói chung. Những Google, iPhone, iPad, Amazon, Facebook, Uber … ra đời và đảo lộn trật tự thế giới. Hiện nay sự thay đổi còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đến gần. Việc trang bị một tư duy và phương pháp tổ chức công việc kiểu mới có tính sáng tạo, có khả năng thích nghi cao với biến động, gia tăng được sức mạnh cạnh tranh bền vững là tối quan trọng. Scrum chắc chắn là một trong những công cụ tuyệt vời để làm điều đó ở những cấp độ khác nhau, từ các cá nhân, nhóm cộng tác, cho đến các tổ chức quy mô lớn.

Nhóm tác giả Học viện Agile hân hạnh đồng hành cùng các bạn học hỏi, thực hành, Scrum để kiến tạo những giá trị mới, tạo những đổi thay tích cực.

Dù rất nỗ lực, cuốn sách chắc chắn không khỏi mắc phạm phải những thiếu sót. Chúng tôi luôn mong chờ những phản hồi của bạn để cải tiến liên tục tài liệu này tại thư điện tử contact@hocvienagile.com.

Mục lục

Khung tư duy cho thế giới sáng tạo và biến động

 • Sự ra đời Agile
 • Tuyên ngôn Agile
 • Agile Mindset
 • Khi nào Agile, khi nào không
 • Những câu hỏi thường gặp

Cách thức mới để tổ chức mọi việc

 • Scrum là gì?
 • Lợi ích khi dùng Scrum
 • Khung làm việc Scrum
 • Ba trụ cột của Scrum
 • Năm giá trị của Scrum
 • Sprint – trái tim của Scrum

Nhóm hiệu năng cao

 • Nhóm tự tổ chức liên chức năng
 • ScrumMaster
 • Product Owner
 • Nhóm Phát triển

Các sự kiện Scrum

 • Sprint
 • Lập kế hoạch Sprint
 • Scrum Hằng ngày
 • Sơ kết Sprint
 • Cải tiến Sprint

Các tạo tác và công cụ

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Phần tăng trưởng chuyển giao được
 • Định nghĩa Hoàn thành
 • Biểu đồ Sprint Burndown
 • Biểu đồ Release Burndown

Scrum trong tổ chức

 • Các vấn đề tổ chức cần lưu tâm
 • Các tình huống và mức độ sử dụng Scrum
 • Quản lí sự thay đổi
 • Thay đổi tư duy
 • Phát triển năng lực Scrum
 • Đo lường và đánh giá hiệu suất

Scrum phân tán

 • Làm việc phân tán
 • Thử thách đối với nhóm phân tán
 • Giao tiếp hiệu quả hơn
 • Xây dựng niềm tin
 • Họp Tiền-kế-hoạch-hoá
 • Lưu ý công tác hậu cần
 • Công cụ cộng tác phân tán

Scrum với quy mô lớn

 • Thử thách chính đối với quy mô lớn
 • Khung Nexus cho Scrum quy mô lớn
 • Cơ chế cộng tác trong Nexus
 • Công cụ và quy trình
 • Scrum quy mô lớn với LeSS

Các chủ đề nâng cao

 • Quản lí yêu cầu người dùng với User Story
 • Ước tính linh hoạt
 • Planning Poker
 • Phát triển hướng kiểm thử
 • Tái cấu trúc mã nguồn
 • ATDD và BDD
 • Lập trình cặp
 • Làm bản mẫu
 • Design thinking
 • DevOps
 • Tích hợp liên tục

Phục lục và Bảng Chỉ mục

 • Phụ lục 1: Thuật ngữ
 • Phụ lục 2: Danh mục kiểm tra Scrum
 • Bảng chỉ mục

Tài liệu tham khảo

Sách

 • Beck, K. (2000). Extreme Programming explained: Embrace change. Addison-Wesley Professional.
 • Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional.
 • Cohn, M. (2010). Succeeding with Agile: Software development using Scrum. Pearson Education.
 • Deemer, P., Bene eld, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). Scrum Căn bản – Phiên bản 2.0 (bản dịch tiếng Việt của Học viện Agile).
 • Deemer, P., Bene eld, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). The Scrum Primer: An introduction to agile project management with scrum. Good Agile version 2.0.
 • Deemer, P., Hazrati, N. K. V., & Bene eld, G. B. R. (2013). The Distributed Scrum Primer.
 • Kniberg, H. (2015). Scrum và XP từ các chiến hào. Bản dịch tiếng Việt của HanoiScrum (HanoiScrum.net)
 • Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business Press.
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Business.
 • Schwaber, K. (2004). Agile project management with Scrum. Microsoft Press.
 • Schwaber, K. & Sutherland, J (2013). Hướng dẫn Scrum: Các quy tắc của trò chơi (bản dịch tiếng Việt của Học viện Agile).
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2012). Software in 30 days: How Agile managers beat the odds, delight their customers, and leave competitors in the dust. John Wiley & Sons.
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2015). Nexus Guide: The Definitive Guide to Nexus: The exoskeleton of scaled Scrum development.
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2016). The Scrum guide-the definitive guide to Scrum: The rules of the game.

Bài báo

 • Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review, 85(11), 68.
 • Sutherland, J. (2010). Agile principles and values. Link: http://msdn. microsoft. com/en-us/library/dd997578. aspx.
 • Sutherland, J., Schoonheim, G., Rustenburg, E., & Rijk, M. (2008, August). Fully distributed Scrum: The secret sauce for hyperproductive offshored development teams. In Agile, 2008. AGILE’08. Confer- ence (pp. 339-344). IEEE.
 • Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The new new product development game. Harvard Business Review, 64(1), 137-146.

Báo cáo

 • Báo cáo CHAOs của Standish Group năm 2015.
 • Báo cáo “10th Annual State of Agile” của VersionOne năm 2015.

Sách sẽ được phân phối toàn quốc tại các nhà sách, Tiki.vn, Fahasa. Độc giả hiện có thể mua tại các nhà sách AlphaBooks.