fbpx

NTQ Solution là công ty gia công phần mềm cho nhiều thị trường khác nhau như Singapore, Anh, Thái Lan, Úc, tuy nhiên Nhật Bản là thị trường chính.

2016 công ty có hơn 100 nhân viên và năm 2017 có hơn 200 nhân viên.

Nhóm được huấn luyện có các thành viên đã cùng nhau thực hiện một dự án trước đó. Dự án làm nhiệm vụ nâng cấp một dự án có sẵn với công nghệ ColdFussion của Adobe phiên bản 2011. Các thành viên chưa từng biết đến công nghệ này.

Nhóm dự án

 • Division Manager (DM) là người chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm cuối cùng.
 • PM chịu trách nhiệm trước DM về dự án.
 • Tech Lead
 • Part time senior developer
 • Developer
 • Junior Developer
 • Junior Developer
 • Test Lead
 • Tester
 • Tester
 • Comter

Triển khai Scrum

PO: Test Lead với sự giúp đỡ của Comter

ScrumMaster: PM

Nhóm Phát triển:

 • Tech Lead
 • Part time senior developer
 • Developer
 • Junior Developer
 • Junior Developer
 • Test Lead
 • Tester
 • Tester

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ CASE STUDY

Là công ty phát triển và phát hành game với 30 nhân viên. Zonmob muốn giảm 30% thời gian phát triển game và chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty.

Fruitful muốn đưa Scrum vào nhóm phát triển phần mềm cung cấp dịch vụ quản lý ngựa đua và dịch vụ liên quan từ kế toán, chăm sóc sức khỏe,…. cho thị trường Úc đã tăng chất lượng sẩn phẩm lên rất đáng kể sau 2 tháng áp dụng.