Giới thiệu chứng chỉ

Sở hữu chứng chỉ Agile Associate là cơ hội để bạn khẳng định được kiến thức về Agile/Scrum. Chứng chỉ sẽ giúp bạn đo lường được lượng kiến thức mà mình đang có cũng như có được lộ trình phát triển năng lực phù hợp và bước đầu áp dụng được Agile/Scrum. Cho dù bạn đang làm việc trong một nhóm nhỏ hoặc một nhóm ở quy mô lớn thì việc sở hữu chứng chỉ cũng rất cần thiết cho sự nghiệp của bạn.

Nội dung chứng chỉ (các chủ đề sẽ được đề cập trong bài thi)

  • Tập trung kiến thức ở mức nhớ, hiểu
  •  Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vai trò, sự kiện trong Scrum.
  •  Các sự kiện trong Scrum.
  •  Cách Scrum vận hành.
  •  Bản chất giá trị của Agile/Scrum.

Lợi ích của chứng chỉ

  •  Có nền tảng để áp dụng Agile/Scrum trong công việc một cách cơ bản.
  •  Có tiếng nói chung với các thành viên khác.
  •  Team hiểu đúng các công việc, vai trò.
  •  Biết được mình hiểu sai chỗ nào để điều chỉnh luôn.

Ai nên tham gia thi và sở hữu chứng chỉ?

– Các cá nhân trong nhóm Agile/Scrum muốn phát triển kiến thức.

– Các nhóm muốn áp dụng Agile/Scrum một cách bài bản và để có cùng tiếng nói chung.

– Học viên muốn khẳng định kiến thức Agile/Scrum và mong muốn hiểu đúng về Agile/Scrum.

Chi tiết về chứng chỉ

Lệ phí thiMiễn phí
Số câu hỏi50
Tỉ lệ pass85%
Thời gian thi40 phút
Hình thức bài thiTrắc nghiệm
Ngôn ngữ thiTiếng Việt

Nhận chứng chỉ

Bạn sẽ được nhận chứng chỉ bản mềm sau khi đã hoàn thành bài thi và đạt tiêu chuẩn cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ có thời hạn trong 2 năm kể từ ngày thi.

Đăng ký nhận tư vấn