Chuyển đổi số
Lãnh đạo cần làm gì trong quá trình chuyển đổi số
Trong thời đại hiện nay, vừa để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế trên quy mô toàn cầu, vừa để mang lại giải pháp để phát triển trước tình hình dịch bệnh, thì doanh nghiệp không thể không ứng dụng dụng chuyển đổi số. Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chuyển đổi số quốc gia, tính tất yếu và lịch sử chuyển đổi số cũng như định hướng của Việt Nam [...]
Đọc thêm
25/08/2021

Chuyển đổi số quốc gia – xu hướng tất yếu của lịch sử

Trong thời đại hiện nay, vừa để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế trên quy mô toàn cầu, vừa để mang lại giải […]
24/08/2021

Chuyển đổi số – thách thức ngắn hạn, lợi ích dài hạn

Khái niệm “chuyển đổi số” đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới nhưng mới phát triển ở Việt Nam thời gian gần đây. Với […]