Kính gửi quý vị!

Agile Leadership là chủ đề đầu tiên trong chuỗi hội thảo được tổ chức định kỳ bởi Học viện Agile và Vietnam Agile Coach Network nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức và học tập liên tục.

Với kỳ vọng mỗi thành viên đều đem đến hoặc được lắng nghe những kinh nghiệm, tri thức, ý tưởng của nhau, sự kiện đã thu hút đông đảo chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và những người quan tâm tới Agile tại Việt Nam. Tại hội thảo, năm tham luận chất lượng đã được trình bày, đem tới một cái nhìn toàn diện, vừa mang tính học thuật, vừa mang tính thực tiễn sinh động.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy chia sẻ tri thức và tinh thần học tập liên tục, nội dung của các tham luận được chúng tôi tổng hợp lại tại đây và trân trọng gửi tới quý vị. Đây không chỉ là những tổng kết từ nghiên cứu công phu mà còn là câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp có nhiều trải nghiệm cùng Agile. Hy vọng sẽ cung cấp cho quý vị chất liệu tốt cho những cuộc bàn luận sôi nổi tiếp theo.

BTC Seminar on Agile Leaders