Agile sẽ tác động tới những ai?

Tùy mức độ và phạm vi áp dụng mà Agile sẽ tác động tới tổ chức. Ở mức đơn giản nhất, việc thực hành Agile giúp gia tăng hiệu suất cá nhân. Ở mức chuyển đổi văn hóa tổ chức, Agile có thể tác động đến toàn bộ văn hóa của doanh nghiệp.