Học xong không thấy ưng có được hoàn tiền không?

Chúng tôi nỗ lực để bạn học luôn vượt kì vọng, không có người không ưng 🙂
Đối với các khóa học bạn có thể học thử một phần trước khi đóng tiền theo học. Đối với các khóa học offline, bạn sẽ được tư vấn để không “đóng tiền oan” trước khi ghi danh.