Lean Startup (Khởi nghiệp Tinh gọn) có phải là Agile không?

Lean Startup là phương pháp rất nổi tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thay đổi công nghệ trong thời gian gần đây.

Lean Startup có những điểm tương đồng với triết lí Agile như việc thu ngắn các vòng phản hồi, nhấn mạnh việc học hỏi, chu trình chuyển giao giá trị nhanh chóng, loại bỏ lãng phí v.v.