Học viện Agile có các case nào đã thành công?

Đội ngũ chuyên gia tại Học viện Agile đã đào tạo, tư vấn thành công tại nhiều doanh nghiệp có tính chất hoạt động đa dạng, từ công ty outsourcing, các đơn vị phát triển sản phẩm nội bộ…

Tại sao lại chọn Học viện Agile?

Tại Học viện Agile, chúng tôi có những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Agile, Scrum. Sự am hiểu tình hình thực tiễn cùng với năng lực xây dựng các chương trình hiệu quả cao…

Học viện Agile là gì?

Được một nhóm chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Agile, Scrum khởi xướng, Học viện Agile mong muốn giúp sức các cá nhân, đội nhóm và tổ chức gia tăng năng suất và năng lực sáng tạo…