Chỉ số là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất và dễ hiểu nhầm nhất trong lĩnh vực Phát triển Phần mềm Linh hoạt. Tôi đã từng viết một số tài liệu về các chỉ số Agile nhưng đây mới là bản hướng dẫn đầy đủ và toàn diện nhất. Tài liệu này bao gồm mọi chỉ số Agile khả dĩ mà bạn có thể muốn sử dụng, ý nghĩa của các chỉ số này, các trường hợp bạn nên hay không nên dùng và cách sử dụng .

Tôi chia các chỉ số này thành 5 nhóm:

 • Chỉ số từ các Công cụ Dự án Agile 
 • Chỉ số Lean và Kanban 
 • Chỉ số từ công cụ Kiểm soát Mã nguồn 
 • Chỉ số từ các công cụ Tích hợp Liên tục (CI) và Triển khai Liên tục (CD)
 • Chỉ số Quản trị Thông minh (Business Intelligence)

còn tiếp…

HÃY NHẬP THÔNG TIN VÀO ĐÂY, CHÚNG TÔI SẼ GỬI FULL TÀI LIỆU VÀO EMAIL CHO BẠN.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE