Môi trường kinh doanh chưa bao giờ ngừng biến động, nhưng chưa từng dồn dập và phức tạp như bối cảnh ngày nay. Trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp cần luôn duy trì được sự linh hoạt và khả năng học hỏi cũng như thích ứng cao độ. Chưa bao giờ tính linh hoạt (Agility) và tinh gọn (Lean) lại trở nên thiết yếu như bây giờ. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo phải có trang bị một hệ tư duy linh tinh gọn (Lean Thinking) và linh hoạt (Agile Mindset) cùng với những phương pháp thực dụng để  doanh nghiệp luôn giữ được năng lực cạnh tranh cao độ và bền vững.

BẠN HỌC GÌ Ở KHÓA HỌC?

Khoá học này trang bị cho các doanh nhân khởi nghiệp và những nhà đổi mới sáng tạo tư tưởng và công cụ Lean Startup mạnh mẽ, cùng các công cụ tư duy  thiết yếu để xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh tối ưu, tìm kiếm và sáng tạo các lời giải hay cho các vấn đề hóc búa của cuộc sống.

NHỮNG AI NÊN HỌC KHÓA LEAN START-UP?

 • các doanh nhân khởi nghiệp

 • lãnh đạo, quản lí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc bắt đầu phát triển

 • và cả các nhà đổi mới tại các tập đoàn lớn

BẠN ĐƯỢC LỢI GÌ TỪ KHÓA HỌC?

Khoá học này trang bị cho các doanh nhân khởi nghiệp và những nhà đổi mới sáng tạo tư tưởng và công cụ Lean Startup mạnh mẽ, cùng các công cụ tư duy  thiết yếu để xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh tối ưu, tìm kiếm và sáng tạo các lời giải hay cho các vấn đề hóc búa của cuộc sống.

 • THỜI LƯỢNG

  2 ngày (chia làm 4 buổi)

 • HÌNH THỨC HỌC TẬP

  workshop, thảo luận và làm bài tập nhóm kết hợp thuyết trình

 • NGÔN NGỮ

  Tiếng Việt (hoặc tiếng Anh tuỳ đối tượng theo học)

 • HỌC PHÍ

  4 triệu/người

 • Nội dung và thời gian học thể tùy biến theo từng chương trình cụ thể
 • Có mentoring sau khóa học
 • Hỗ trợ tư vấn áp dụng vào thực tiễn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tại sao doanh nghiệp lớn thất bại?
 • Tư duy tinh gọn trong khởi nghiệp (Lean Startup)
 • Startup Way cho đổi mới sáng tạo: Entrepreneurial Management
 • Các chiến lược phát triển khách hàng
 • Quy trình mới cho phát triển sản phẩm: Design Thinking và Agile Development
 • Tạo lập và đổi mới mô hình kinh doanh với Business Model Canvas
 • Thấu hiểu khách hàng và thiết kế giá trị với Value Proposition Canvas
 • Đo đạc và học hỏi
 • Xây dựng tổ chức học hỏi hiệu quả
 • Xây dựng tư duy tinh gọn và linh hoạt

Bạn sẽ học với ai?

Dương Trọng Tấn

Agile Coach, Học viện Agile

Chủ tịch Agilead Global

Phạm Anh Đới

Agile Coach, Học viện Agile

Giám đốc Học viện Agile

TÀI LIỆU HỌC TẬP

 • Tài liệu phát tay do giảng viên biên soạn.

SÁCH THAM KHẢO

 • Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries
 • The Startup Way, Eric Ries
 • The Startup Owner’s Manual, Steve Blank
 • Tạo lập mô hình kinh doanh, Alexander Osterwalder & Yves Pineur
 • Lean Analytics, Alistair Crolls & Benjamin Yoskovitz
 • Linh hoạt và tinh gọn, Dương Trọng Tấn

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC