Theo bộ khung năng lực nhà quản lí thế kỉ XXI, Cải tiến và đổi mới sáng tạo được phân loại thành 4 mức độ:

  • Mới tinh (Chưa biết gì)
  • Cơ bản (Hiểu biết và kĩ năng đủ để làm việc dưới sự hướng dẫn của người khác)
  • Có năng lực (Có hiểu biết và kĩ năng đủ để làm việc độc lập)
  • Năng lực cao (Hiểu biết sâu rộng và kĩ năng thành thục, có thể hướng dẫn người khác)

CHỈ 20 PHÚT THAM GIA BÀI TEST NÀY. BẠN CÓ THỂ:

  • Tự đánh giá chính xác mức độ của năng lực
  • Có phương pháp cải thiện để nâng cao năng lực yếu
  • Free coaching 1-1 với các Chuyên gia Quản trị giàu kinh nghiệm để học hỏi & chia sẻ kinh nghiệm về các bài toán quản trị
Lưu ý: Nếu thông tin bạn nhập có lỗi sẽ khiến cho bài thi không tải được thành công. Do đó bạn cần kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp tục làm bài thi.

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a number.