Chỉ 60 phút thử thách với đề thi PSM I gồm 80 câu bằng tiếng Anh được thiết kế theo chuẩn Quốc tế, có độ khó tương đương với đề thi thật là cơ hội để nhìn nhận lại năng lực Scrum hiện tại của Bạn.
Vui lòng cung cấp đầy đủ Họ và tên, Email và Số điện thoại của Bạn chính xác để nhận kết quả sau khi hoàn thành bài thi.
Lưu ý: Nếu thông tin bạn nhập có lỗi sẽ khiến cho bài thi không tải được thành công. Do đó bạn cần kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp tục làm bài thi.

Cảm ơn bạn.

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a number.