0Weeks0Days0Hours0Minutes

Tham gia sự kiện này bạn sẽ:

 • Đồng hành cùng chương trình ra mắt cuốn sách Cẩm nang Scrum.

 • Được cung cấp những khung tư duy cơ bản cho việc áp dụng Agile ở quy mô lớn.

 • Nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp đi đầu trong áp dụng Agile ở quy mô lớn để chuyển đổi tổ chức của mình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

18:30 – 18:35 

 • Chào hỏi, giới thiệu chương trình, đại biểu và diễn giả

18:35 – 18:55 

Phạm Anh Đới, Giám đốc Học viện Agile

 • Những tư duy cơ bản để Scrum ở quy mô lớn.
 • Tại sao “khổng lồ” vẫn phải nhanh nhẹn?
 • Những thử thách của Scrum ở quy mô lớn.
 • Gợi ý những framework giải quyết vấn đề.

18:55 – 19:15 

Hoàng Hữu Huy, Giám đốc giải pháp chấp nhận thanh toán số, Ngân hàng MSB 

 • Kinh nghiệm Scrum tại MSB
 • MSB trước những áp lực phải chuyển đổi.
 • Các giai đoạn thực hiện chuyển đổi: cách thức thực hiện, những khó khăn phải vượt qua và kết quả.
 • Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình áp dụng Scrum tại MSB.

19:15 – 19:35

Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm sản xuất NTQ Solution.

 • Kinh nghiệm Scrum tại NTQ Solution.
 • NTQ trước những áp lực phải chuyển đổi.
 • Các giai đoạn thực hiện chuyển đổi: cách thức thực hiện, những khó khăn phải vượt qua và kết quả.
 • Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình áp dụng Scrum tại NTQ Solution.

19:35 – 19:45 

 • Teabreak giữa giờ
 • Giao lưu, kết nối

19:45 – 21:00 

 • Phiên Panel: Kinh nghiệm Scrum ở quy mô lớn
 • Hỏi đáp và Giao lưu cùng 3 diễn giả
  – Networking
  – Tặng sách
 • Kết thúc chương trình

Giới thiệu diễn giả

text làm khoảng trống

Phạm Anh Đới

Giám đốc Học viện Agile

Hoàng Hữu Huy

Giám đốc Giải pháp chấp nhận thanh toán số, Ngân hàng MSB

Nguyễn Thành Nam

Giám đốc Trung tâm sản xuất NTQ Solution