Chỉ chưa đầy 10 phút thực hiện bài quiz, bạn hoàn toàn có thể ghi nhớ lâu dài toàn bộ kiến thức trong khóa học – “Học cách phát triển phần mềm từ thung lũng Silicon”.
Lưu ý: Xin hãy để lại thông tin chính xác để chúng tôi có thể gửi kết quả bài thi và các khóa học về Agile chất lượng, chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí đến cho bạn.

Cảm ơn bạn.

You must specify a text.
You must specify an email address.