SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI OKRs CHO NGÀNH BÁN LẺ

Bí quyết triển khai OKRs hiệu quả dành riêng cho các doanh nghiệp bán lẻ, giúp tối ưu các nguồn lực, gia tăng mức độ cam kết của nhân viên và mở ra cơ hội tăng trưởng bứt phá cho doanh nghiệp.