Liên hệ ngay:

                        HOTLINE:  096-997-2469

                        Email:        vivian@hocvienagile.com

Hoặc để lại THÔNG TIN LIÊN HỆ để được tư vấn miễn phí nhanh nhất!

Bước 1: Nhận yêu cầu đào tạo

Giải pháp đúng bắt đầu từ yêu cầu đúng, vì vậy chúng tôi luôn đề cao việc hiểu đúng, hiểu đủ vấn đề giữa hai bên. Ví dụ như khách hàng yêu cầu đào tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm hay chuẩn hóa kiến thức, từ đó giúp chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp tập trung vào kiến thức, thái độ, kỹ năng hay mức độ nông sâu của việc đào tạo sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

Bước 2: Khảo sát nhu cầu phát triển năng lực

Tại Học viện Agile, chúng tôi hiểu đào tạo phải dựa trên bối cảnh năng lực hiện thời của đội ngũ cũng như khoảng cách với mức độ cần thiết, tức là phải phù hợp, không thiếu cũng không thừa. Do đó việc khảo sát nhu cầu phát triển năng lực sẽ giúp doanh nghiệp và Học viện Agile xác định mục tiêu đào tạo cụ thể.

Bước 3: Tư vấn -> Lập kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo cho những đối tượng khác nhau sẽ có sự đánh giá về thái độ, mức độ sẵn sàng về mặt thời gian, tài chính, năng lực cũng như áp dụng rất khác nhau. Vì vậy để chương trình diễn ra khả thi và hiệu quả, các chuyên gia về chuyên môn từ Học viện Agile sẽ thiết kế chương trình làm việc chặt chẽ với bộ phận đào tạo của doanh nghiệp.

Bước 4: Triển khai, theo dõi & điều chỉnh

Học viện Agile tự tin với đội ngũ chuyên nghiệp và phương pháp đào tạo độc đáo, chúng tôi có thể triển khai dịch vụ đào tạo đảm bảo mọi học viên, mọi cán bộ quản lý trực tiếp và đào tạo đều có trải nghiệm học tập 5 sao và đạt hiệu quả cao nhất.

Bước 5: Đánh giá & chuyển tiếp

Sau triển khai đào tạo, Học viện Agile sẽ thực hiện đánh giá các mức độ hiệu quả khác nhau phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, việc đánh giá này dựa theo 5 mức của mô hình Kirkpatrick. Từ đó chúng tôi sẽ đưa ra kết quả để phân tích, tư vấn các điều chỉnh cần thiết trong việc áp dụng và triển khai sau đào tạo như mở rộng hoặc chuyên sâu hơn cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp – công ty đã Training