Một ScrumMaster không nắm giữ bất kỳ một quyền lực thực sự nào. Nhóm phát triển không báo cáo cho anh ta. Câu hỏi này nhằm giúp nhận biết liệu ứng viên của bạn có hiểu vai trò của họ là dẫn dắt nhóm chứ không phải là quản lý nhóm hay không. Đặt câu hỏi này cũng có khả năng biết được lý do tại sao ứng viên của bạn quan tâm đến vị trí ScrumMaster ngay từ đầu.

Câu trả lời chấp nhận được nên nhấn mạnh vào việc điều phối và trợ giúp:

 • 'Tôi là người điều phối cho Nhóm Scrum. Công việc của tôi là giúp họ thành công'
 • 'Tôi không phải là một nhà quản trị dự án, cũng không phải là người quản lý. Tôi hỗ trợ Nhóm Scrum đạt được sự tự quản. Tôi không bảo mọi người biết cần phải làm gì.'
 • 'Tôi là điều phối viên của Nhóm Scrum, làm việc như là một giáo viên, huấn luyện viên hoặc người cố vấn, tôi khuyến khích họ trở nên giỏi hơn như một nhóm Agile'.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE