Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia sự kiện của Học viện Agile!

Bạn vui lòng quét mã QR tham gia nhóm ZALO để cùng giao lưu & nhận Link Zoom của sự kiện