Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia sự kiện của học viện Agile!

Quét mã QR tham gia nhóm ZALO để cùng giao lưu & nhận Link Meet của sự kiện