Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia sự kiện của học viện Agile!

Để hoàn tất việc đăng ký, bạn vui lòng hoàn thành lệ phí tham dự bằng cách chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Số tài khoản: 00001233124
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Khoa
  • Ngân hàng Tiên Phong Bank, chi nhánh: Hà Nội
  • Nội dung: APD X (trong đó X là số điện thoại của bạn)
  • Số tiền: 100.000 VNĐ

Sau khi chuyển khoản thành công, BTC sẽ xác nhận tới anh chị trong khoảng 8 giờ làm việc.

Quét mã QR để tham gia nhóm ZALO & nhận Link Zoom