Giữ cho hệ thống gọn gàng với những chức năng được thêm vào mà bạn đoán chúng sẽ được sử dụng sau này. Chỉ có 10% chức năng bổ sung được sử dụng, do đó, bạn đang lãng phí 90% thời gian của bạn. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để thêm chức năng bây giờ hơn là sau này vì chúng ta thấy được chính xác làm thế nào để thêm vào hoặc bởi vì nó làm cho hệ thống tốt hơn rất nhiều. Có vẻ như thêm chức năng ngay bây giờ thì sẽ nhanh hơn. Nhưng chúng ta cần phải liên tục nhắc nhở mình rằng chúng ta sẽ không thực sự cần nó. Chức năng thêm sẽ luôn luôn làm giảm tốc độ của chúng ta và lãng phí tài nguyên.

Giữ mã của chúng ta luôn sẵn sàng cho những thay đổi bất ngờ là vấn đề của thiết kế đơn giản. Bổ sung thêm tính linh hoạt vượt quá những gì bạn cần bây giờ luôn luôn làm cho một thiết kế phức tạp hơn.

Nhắm mắt làm ngơ đối với các yêu cầu trong tương lai và tính mềm dẻo cộng thêm. Tập trung vào các vấn đề dự kiến chỉ trong ngày hôm nay

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE