Việc thiết kế đơn giản luôn mất thời gian hơn việc thiết kế phức tạp. Vì vậy, hãy làm những việc đơn giản nhất mà trước mắt hoạt động. Nếu bạn thấy có chỗ nào đó phức tạp thì hãy thay thế nó bằng thứ đơn giản. Lúc này, việc thay thế mã phức tạp của bạn sẽ luôn nhanh và rẻ hơn so với khi bạn lãng phí nhiều thời gian vào nó.

Rất nhiều người cố gắng đo lường sự đơn giản. Sự đơn giản thách thức sự đo lường bởi vì nó là một phẩm chất rất chủ quan. Sự đơn giản của người này là phức tạp của người khác. Thêm một công nghệ tiên tiến có thể đơn giản hóa một ứng dụng và tạo ra một mớ hoàn toàn hỗn độn cho mọi thứ khác.

Trong dự án cả đội quyết định điều gì là đơn giản. Cùng nhau bạn đánh giá mã nguồn của mình một cách chủ quan. Tôi khuyên bạn 4 giá trị chủ quan : kiểm thử được (Testable), dễ hiểu ( Understandable), tìm kiếm được (Browsable) và dễ giải thích (Explainable).

Kiểm thử được nghĩa là bạn có thể viết các kiểm thử đơn vị và các kiểm thử chấp nhận để kiểm thử lỗi tự động. Điều này ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể và tính phụ thuộc của các đối tượng trong ứng dụng của bạn. Hãy xé nhỏ,hệ thống của bạn thành các đơn vị nhỏ có thể kiểm thử được.

Tìm kiếm được tức là khả năng tìm những gì bạn muốn.Tên tốt giúp bạn tìm kiếm. Sử dụng tính đa hình (polymorphism), ủy thác (delegation), và thừa kế (inheritance) một cách đúng đắn giúp bạn tìm kiếm chính xác mọi thứ.

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE